2018-10-23

EnterpriseAzerbaijan.com internet portalın yaradılması

http://enterpriseazerbaijan.com/

EnterpriseAzerbaijan.com Portalı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"nin 3.1.1-ci tədbirinin icrası ilə əlaqədar olaraq yaradılmışdır.

Portalın missiyası Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən hazırlanan investisiya layihələri, aktivlər, təbii resurslar və yerli investorlara təqdim edilməsi və bu layihələrin maliyyələşməsi üçün əlverişli platformanın yaradılmasıdır.

Arxiv üzrə axtarış