Sənədlərin sorğu əsasında alınması

Sənədlərin sorğu əsasında alınması üçün tələb olunan sənədlər:

  • Ərizə. Ərizə sənəd sahibinin özü və ya onun qanuni nümayəndəsi tərəfindən yazılmalıdır.
  • Pasportun və şəxsiyyəti vəsiqəsinin surəti;
  • Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd
  • Sorğu edilən sənədin və ya sorğu ilə bağlı müvafiq sənədlərin surətləri (əgər varsa);

Arxiv üzrə axtarış