ƏLAQƏ

Səfirliyin ünvanı:

IMG_5271

Düşənbə ş, 734003, Z.Nozimov küçəsi, ev 18

Səfirliyin telefon və faks nömrələri:

Səfirliyin şəhər nömrələri: (+992 37) 224-70-28/29, fax: (+992 37) 224-70-27 

Səfirliyin elektron poçtu və saytı:

E-mail: dushanbe@mission.mfa.gov.az, Sayt: http://dushanbe.mfa.gov.az

Arxiv üzrə axtarış