ƏLAQƏ

Səfirliyin ünvanı:

Düşənbə ş, 734003, Z.Nozimov küçəsi, ev 18

Səfirliyin telefon və faks nömrələri:

1. Səfirliyin şəhər nömrələri: (+992 37) 224-70-28/29, fax: (+992 37) 224-70-27 

Dörd nömrələr:

Səfir – 3279

Müşavir – 3277

Katiblik – 3276

I katib E.Bağırov - 3278

Səfirliyin elektron poçtu və saytı:

E-mail: dushanbe@mission.mfa.gov.az, Sayt: